Το πιο έγκυρο Gallop.

Απευθύνεται στους πελάτες του Booze Cooperativa.

Γιατί όσοι πίνουν λένε πάντα την αλήθεια.

This poll is closed! Poll activity:
start_date 23/01/2014 12:31:49
end_date 23/02/2014 23:59:59
Poll Results:
ΠΟΙΑ ΦΟΥΣΚΑ ΘΑ ΣΚΑΣΕΙ ΠΡΩΤΗ;