Ο Νίκος Λούβρος για το Booze και τις Κ.Ο.Τ.Ε.Σ (Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση)- (Ελευθεροτυπία 2008)

eleutherotypia