Event: Starting to be alive with Angela Lamprianidou

(english text below)

Starting to be alive _ 
Συνδυαστικό εργαστήριο ευεξίας με την Άντζελα Λαμπριάνιδου

Η Srivivek Yoga είναι ένας συνδυασμός διαλογισμού, ασκήσεων συγκέντρωσης, στάσεων, διατροφής και τεχνικών αναπνοής.
Αυξάνει την ικανότητα αντίληψης, την φυσική δύναμη, το εύ ζείν και τη ροή της ενέργειας στο σώμα.
Η αναπνοή είναι το κλειδί για την τέλεια συγκέντρωση.  Ο γενικός στόχος είναι η εναρμόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος και η μακροχρόνια σταθεροποίηση του.


Θα εστιαστούμε κάθε μέρα σε διαφορετικό τσάκρα.

  • Την Δευτέρα θα συγκεντρωθούμε στη γενική ευθυγράμμιση των τσάκρα.
  • Την Τρίτη θα αφοσιωθούμε στο Chakra Muladahra και σε τεχνικές που το ανοίγουν και εστιάζουν στην κατανόηση του νοήματός του.
  • Την Τετάρτη θα ασχοληθούμε με το Chakra Swadhisdahna, το τσάκρα της δημιουργικότητας , το οποίο μας δίνει φτερά.
  • Την Πέμπτη θα γνωρίσουμε το Ηλιακό πλέγμα που είναι η δύναμη και η ένωση με τον εαυτό, καθώς επίσης και Crown Chakra Sahasrara.
  • Την Παρασκευή θα ασχοληθούμε με τα τελευταία τρία τσάκρα : Anahata, Vishuda and Agni
Ως χορογράφος εργάζομαι τόσο με το πνεύμα όσο και με το κορμί , έτσι λοιπόν την τελευταία μέρα-δηλαδή την Παρασκευή- θα εστιάσουμε και σε μία απλή ενεργειακή χορογραφία, για αυτό το λόγο το μάθημα θα κρατήσει μία ώρα παραπάνω.


Πληροφορίες:
Ημερομηνίες: Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
Ώρα έναρξης: 11.30
Κάθε συνάντηση έχει διάρκεια 1ώρα και 30 λεπτά. Εκτός της Παρασκευής που θα είναι στις 2ώρες και 30λεπτά.

Για όλο το πενθήμερο, η εισφορά ορίζεται στα 50 ευρώ και στα 45 ευρώ για φοιτητές και ανέργους. 
Για μία μέρα είναι 12 ευρώ και 10 αντίστοιχα.  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 άτομα.

Παρακαλώ να φέρετε μαζί σας το δικό σας γιόγκα ματ.
Κρατήσεις: +30 6950686277 (Monday to Friday from 12.00 - 19.00)

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:
Η Άντζελα Λαμπριανίδου είναι χορογράφος που ζει τώρα στο Βερολίνο. Έχει σπουδάσει χορογραφία και τεχνικές νέων ερμηνειών για 4 χρόνια στο Ινστιτούτο θεάτρου της Βαρκελώνης, όπου και ζούσε για 14 χρόνια.
Έχει λάβει διάφορους τιμητικούς τίτλους για την καλλιτεχνική της εργασία πάνω στην σύνθεση, στην παραγωγή και στην ιστορία του χορού. 
Έχει συνεργαστεί με θέατρα όπως το "Mercat de les Flors ", το Antic Teatre, το National Theater of Catalunia in Barcelona, το Ponec Theater Prag, το Ballhaus Ost Berlin και άλλα. Έχει δημιουργήσει κομμάτια στο  SITZ, στο Appointment on stage, στο Tanz hin Tanz her, στο Back to emotion, στο el cuerpo del otro, στο Katharsis και σε άλλα, καθώς είναι και διεθνής δασκάλα παραστατικών τεχνών και σύνθεσης στην Ελλάδα, στη Βαρκελώνη, στην Ινδία και στη Γερμανία.
Αγαπά να συνδυάζει την τέχνη με την υγεία και δουλεύει επίσης στο κομμάτι της ενεργειακής γιόγκα, όπου και έχει δημιουργήσει το δικό της όραμα για τη ζωή : “You are the Point" 

Η Ζωή είναι Χορός, Αναπνέουμε και Χορεύουμε.

Το 2019 ξεκίνησε το HomEmotion, μία εστία για καλλιτέχνες στην καρδιά της Αθήνας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες :
www.lamprianidou.com


----English----
Yoga means Union-union of body, mind and soul.
Workshop with Angela Lamprianidou about starting to being alive

Shrivivek Yoga is a combination of meditation, concentration exercises, postures, nutrition and breathing techniques. It increases your perception, your physical strength, and your general wellbeing and energetic flow. Shriviek Yoga was started by the master Swami Vivekananda, who said: Live your life. Don't try to understand it, as an understanding is gained while living. So be alive. Another thing he said was: If you know what you need, then you are a lucky and happy person.

As a yoga coach, a choreographer and n energy shifter  I've realised that breathing is the key to perfect concentration. Our general goal is to harmonise your central nervous system and to stabilise it over long term.  

We will concentrate every day on one different chakra.
  • Monday we will focus on general aligning of the chakras.
  • Tuesday: First Chakra Muladahra techniques to open it and focusing on the meaning of Muladahra.
  • Wednesday: Swadhisdahna Chakra the Creative one, the one which gives you wings
  • Thursday: Solar Plexus the power and connection to Yourself and the Crown Chakra Sahasrara
  • Friday : focusing on the last 3 Chakras: Anahata, Vishuda and Agni. 
As a choreographer I work with the outer space and the inner space , last day means on Friday we will focus on one simple energetic choreography together  and for that reason Fridays session will last one hour longer.

Info:
Dates: Monday 10th of February to Friday 14th of February 2020
Starting hour: 11.30
Duration: 1hour and 30 minutes except Friday (1 hour longer)

Contribution complete for 5 days: Normal 50€  and 45€ for students and unemployment One
Contribution per Session : 12€ or 10€
Maximum of people 20

Please bring your own Yoga Mat with you

Book your place: +30 6950686277 (Monday to Friday from 12.00 - 19.00)

About Angela Lamprianidou
Angela Lamprianidou is a Greek, Spanish and German choreographer and performer, who is living and working now in Berlin. She studied choreography and techniques of new interpretations for 4 years at the "Institut del Teatre del Barcelona”, where she was living for 14 years. She recieved various "matriculas de honers” for her artistic works in composition, staging and dance history. She collaborated with theaters such as "Mercat de les Flors ", Antic Teatre, National Theater of Catalunia in Barcelona, Ponec Theater Prag, Ballhaus Ost Berlin, among others. She created pieces at SITZ, Appointment on stage, Tanz hin Tanz her, Back to emotion, el cuerpo del otro, Katharsis etc, and is a national and international teacher of performance and composition. She is teaching in Norway, Greece, Barcelona, India and Germany at the moment. She loves to combine art and health, and works also in the field of energy yoga, and has created her own vision of life: "you are the point”. Life is a dance, we breathe, we dance. 

In 2019 she created HomEmotion an Artist Residency in the heart of Athens Greece.

More information: www.lamprinaidou.com